معترضین به آرا گزینش می توانند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ رای در هر مرحله , به مرجع اول و دوم تجدید نظر ( به ترتیب به هسته گزینش و هیات مرکزی ) مراجعه و شکوائیه کتبی خود را تسلیم نمایند . اعلام اعتراض می بایست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت کتبی و با اخذ رسید و یا ارسال به وسیله پست سفارشی در مهلت مقرر انجام گیرد .

 داوطلب در شکوائیه کتبی خود باید نکات ذیل را قید نماید :

نام و نام خانوادگی , نام پدر , شماره شناسنامه و امضا . آدرس محل کارو سکونت و شماره تلفن تماس . ارایه جهات , دلایل یا مستندات اعتراض با درج رای یا آرا صادره در شکوائیه .

پس از تجدید نظر دوم , معترضین به آرا تجدید نظر می توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رای , به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا پرونده آنان از حیث نقض قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد . هر یک از مراجع تجدید نظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رای نمایند . هسته و هیات ( در غیر از تجدید نظر دوم ) مکلفند در رای صادره , قابل تجدید نظر بودن و نیز مرجع تجدید نظر کننده و مهلت قانونی جهت اعتراض را ذکر نمایند . در صورتی که شکایت بعد از مهلت قانونی و اصل یا از سوی فردی غیر از داوطلب ( به استثنا نماینده قانونی ) امضا شده باشد , هسته و هیات فارغ از رسیدگی بوده و مورد بنحو مقتضی به شاکی اعلام خواهد شد .

در مرحله تجدید نظر دوم که در هیات انجام خواهد شد , هیات پس از ملاحظه پرونده و نیز استماع دفاعیات حضوری داوطلب ( در صورت درخواست ), نسبت به صدور رای اقدام خواهد نمود . در هر حال عدم حضور ذینفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمی باشد . افشای محتوای پرونده ها به استناد ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون مجاز نمی باشد لکن در صورتیکه داوطلب با علم به این موضوع بخواهد در جلسه حضوری از فرد دیگری بعنوان مطلع یا شاهد بصورت همراه استفاده نماید , با اطلاع قبلی هیات , منعی نخواهد داشت , به هر حال هیچ یک از افراد حاضر در جلسه حق افشای محتویات پرونده را نخواهند داشت . هسته ها و هیاتهای گزینش موظفند در صورت درخواست کتبی داوطلب موارد عدم پذیرش ( اعم از عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ) را به صورت کلی , محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند .

در صورتی که محققین , مصاحبه گران , ارزیابها و اعضا هسته ها و هیاتها و یا همسران آنان با معترض قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند و یا با معترض دعوی کیفری یا حقوقی داشته و یا اینکه در دعوی مطروحه ذینفع باشند نمی توانند در رسیدگی و اعلام نظر دخالت نمایند . با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون در تاریخ 11/9/1377 , اعتراض نسبت به آرا صادره قبلی هسته ها و هیاتها , قابل رسیدگی نخواهد بود و هسته ها و هیاتها فارغ از بررسی و تجدید نظر می باشند -براساس مرحله اول دستور العمل نحوه گزینش خواهران , مصاحبه و پاسخگویی بانوان متقاضی درگزینش ها , لزوماً توسط همکاران زن صورت می گیرد . 2-هر گونه رسیدگی به تخلفات گزینش ( عدم رعایت مقررات گزینش ) کارکنان گزینش کشور توسط هیات مرکزی مربوطه و هیات عالی گزینش صورت خواهد گرفت .

کلیه افراد می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به صورت کتبی و تلفنی به نشانی های ذیل اعلام فرمایند :

آدرس و تلفن هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان : رشت – خیابان نامجو – ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه – طبقه 4

تلفن واحد خواهران 3229688 - واحد برادران 3221460

آدرس هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی تهران – شهرک قدس ( غرب ) – بلوار فرحزاد – خیابان سیمای ایران – جنب دبیرستان ابوریحان – ساختمان نصر 5 – وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی – طبقه سیزدهم – صندوق پستی 4349-15875

تلفن ۸8363592 - ۸8363584

آدرس هیات عالی گزینش : تهران – خیابان پاستور نهاد ریاست جمهوری – دبیرخانه هیات عالی گزینش تلفنخانه 64451 شکایات برادران 64453.89 شکایات خواهران 64453.91

آخرین بروز رسانی : 1400/07/06 11:39