علاوه بر لزوم احراز شرایط عمومی استخدام شامل صلاحیتهای علمی و توانایی های جسمی و روانی که به وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می گردد متقاضیان می بایست حائز ضوابط گزینش ( عمومی , انتخاب اصلح ) نیز باشند

ضوابط عمومی, حداقل ضوابطی است که فرد متقاضی جهت استخدام می بایست حائز آن باشد

از مصادیق ضوابط عمومی می توان از اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی , التزام عملی به احکام اسلام ( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات ) , اعتقاد و التزام به ولایت فقیه , نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی , عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق , عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و گروهکی ( مگر توبه ایشان احراز شود )‌, عدم سابقه کیفری موثرو عدم اعتیاد به مواد مخدر نام برد

ضوابط انتخاب اصلح , ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت ( پذیرش ) و کثرت تقاضا , همچنین استخدام در مشاغل حساس ( مانند مشاغل آموزشی و امنیتی و ... ) و موارد خاص ( مانند اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور و ... ) به عنوان اولویت اعمال می گردد . از جمله مصادیق آن ایثارگری ( حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل , جانبازی , آزادگی , از خانواده شهدا , اسرا و مفقودین بودن ) شرکت در فعالیتهای سیاسی , اجتماعی و عبادی , پوشش چادر برای خواهران , خدمت در مناطق محروم و .... را می توان نام برد.

آخرین بروز رسانی : 1400/07/06 11:39