داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی یا غیر ثابت ( پیمانی , قرار دادی, روز مزد , خرید خدمت , حق التدریس و عناوین مشابه ) , متعهدین خدمت , متقاضیان استخدام مشمول قانون کار در کلیه دستگاههای اجرایی , داوطلبان بورسیه های بلند مدت داخل و خارج کشور , مامورین ثابت خارج از کشور , مامورین و منتقلین به دستگاههای مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس , داوطلبان پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی , پذیرفته شدگان در مراکز و دانشسراهای تربیت معلم , تعهد دبیری و کارکنان شرکتهای خدماتی طرف قرار داد با دستگاههای اجرایی جهت بکارگیری در مشاغل اداری , کارشناسی , آموزشی و حساس تماماً مشمولین قانون گزینش می باشند.

کلیه وزارتخانه ها ( بجز اطلاعات )‌, سازمانها , موسسات و شرکتهای دولتی , شهرداریهای کشور , بانکهای کشور , نهادهای انقلاب اسلامی , موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی ازبودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و .... مشمول قانون گزینش می باشند.

ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاههای مشمول قانون گزینش و همچنین قضات و اعضا هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پرسنل نیرو های مسلح اعم از کادر نظامی و غیر نظامی ارتش , سپاه و نیروی انتظامی از شمول قانون گزینش مستثنی بوده و تابع ضوابط مربوط به خود می باشند.

آخرین بروز رسانی : 1400/07/06 10:50